audio - presnimavanje
audio editing
audio kasete
gramofonske ploče
magnetofonske trake
DAT trake / miniDisc
WAV / MP3 / FLAC / WMA
 
restauracija zvuka
osnovna restauracija
kompletna restauracija
 
audio for video
snimanje off-a
 
 
 
 
 
 
 
 

wav mp3 flac wma

Presnimavanje između različitih digitalnih formata kao što su wav, MP3, FLAC, WMA, itd., se svodi na konverziju fajlova. Ova konverzija se odvija u kompjuteru prema različitim algoritmima u okviru odgovarajućih programa.

Nekad je potrebno da se izvrši editovanje ili neka druga vrsta obrade snimka, pre finalne konverzije. U tom slučaju fajl se mora konvertovati u wav fajl, a zatim se uz pomoć odogvarajućih muzičkih programa snimak edituje i obradi, i ako je potrebno konvertuje se ponovo u finalni digitalni format.

Za ovakvu manipulaciju fajlovima i obradu snimaka potrebno je posedovanje i dobro poznavanje odogovrajućih programa koji se za to koriste.

Konverzija može biti u bilo kom smeru, sa usputnim editovanjem, odnosno obradom snimka, ali je od izuzetne važnosti da se pri svakoj manipulaciji fajlovima svi parametri pravilno podese, jer od njih zavisi krajnji kvalitet snimka. Takođe je važno svesti broj konverzijai na minimum, jer iako se one obavljaju prema naprednim algoritmima i kompletno u digitalnom domenu, u nekim slučajevima se mogu uočiti, odnosno čuti razlike između fajlova sa većim, odnosno manjim brojem konverzija. Najčešće finalni fajlovi kod kojih je primenjen manji broj konverzija zvuče bolje.

Početni/ulazni kao i finalni/izlazni fajlovi mogu biti u bilo kom digitalnom audio formatu, odnosno sa bilo kojom fajl audio ekstenzijom (mp3, wav, itd.).

Prihvatamo sve audio fajlove koji se nalaze na standardnim data medijima, kao što su USB flash memorija, SD kartice, hard diskovi, CD/DVD, itd.

Isporuka finalnih audio fajlova može biti na standardnim data medijima kao što su USB flash memorija, SD kartice, hard diskovi, CD-R/DVD-R diskovi, a prema zahtevu takođe mogu biti isporučeni i na audio kasetama.

Cena
se formira za svaki projekat posebno i zavisi od obima posla i kompleksnosti projekta.

pogledajte opšte uslove presnimavanja


presnimavanje © 2010 - 2012