audio - presnimavanje
audio editing
audio kasete
gramofonske ploče
magnetofonske trake
DAT trake / miniDisc
WAV / MP3 / FLAC / WMA
 
restauracija zvuka
osnovna restauracija
kompletna restauracija
 
audio for video
snimanje off-a
 
 
 
 
 
 
 
 

osnovna restauracija zvuka

Osnovna restauracija zvuka se primenjuje kod doboro očuvanih analognih snimaka, čiji je zvuk u "relativno" dobrom stanju.

Stanje snimka, odnosno potrebu za osnovnom restauracijom zvuka možete proceniti sami, ili uz našu pomoć.

Osnovna restauracija zvuka podrazumeva uklanjanje većine krckanja, puckanja, kao i šuma trake, a takođe i potrebnu dinamičku i tonalnu obradu snimka.

Preporučuejmo
primenu ovog tipa restauracije zvuka pri svakom presnimavanju sa gramofonskih ploča, audio kaseta i magnetofonskih traka, osim kada je u pitanju presnimavanje sa potpuno novih gramofonskih ploča, audio kaseta ili magnetofonskih traka.

Bez obzira na stanje snimka, odnosno procenu o potrebi za restauracijom, uslugu restauracije zvuka radimo samo prema dogovoru sa klijentom.

Na ovaj način prepuštamo svakom klijentu da na osnovu svojih želja i mogućnosti odredi tip usluge.

više detalja o restauraciju zvuka pogledajte ovde

pogledajte opšte uslove presnimavanja


presnimavanje © 2010 - 2012