audio - presnimavanje
audio editing
audio kasete
gramofonske ploče
magnetofonske trake
DAT trake / miniDisc
WAV / MP3 / FLAC / WMA
 
restauracija zvuka
osnovna restauracija
kompletna restauracija
 
audio for video
snimanje off-a
 
 
 
 
 
 
 
 

kompletna restauracija zvuka

Kompletna restauracija zvuka je izrazito kompleksan proces koji podrazumeva: uklanjanje teških oštećenja:
- prekomerno krckanje, pucketanje i preskakanje kod gramofonskih ploča
- kombinovani šum trake i izobličenja nastalih usled oštećenja magnetnog sloja trake u audio kasetama i magnetofonskim trakama
- potrebnu dinamičku i tonalnu obradu snimka

U slučajevima kada na snimku ima manje od 60% korisnog signala, odnosno kada su smetnje/oštećenja toliko velika da ne postoji način da se ona u potpunosti uklone, moramo pribeći kompromisu u pogledu nivoa restauracije.

Ukoliko se nivo restauracije ne odredi pažljivo, može doći do pojave nekih negativnih nus-efekata usled tehnološke nesavršenosti filtera/procesora koji se koriste u procesu restauracije zvuka.

U ovakvim slučajevima je pored odličnog poznavanja procesa restauracije, važno i "slušalačko" iskustvo tj. poznavanje muzike i konkretnog muzičkog dela, audio inženjera koji vrši restauraciju.

Inženjer
sa više "slušalačkog" iskustva će pravilnije odrediti do kog nivoa se može ići sa restauracijom zvuka, a da negativni nus-efekti ne dođu do izražaja.

Bez obzira na stanje medijuma/snimaka, odnosno procenu o potrebi za restauracijom, uslugu restauracije zvuka radimo samo prema dogovoru sa klijentom.

Na ovaj način prepuštamo svakom klijentu da na osnovu svojih želja i mogućnosti odredi tip usluge.

više detalja o restauraciju zvuka pogledajte ovde

pogledajte opšte uslove presnimavanja


presnimavanje © 2010 - 2012