audio - presnimavanje
audio editing
audio kasete
gramofonske ploče
magnetofonske trake
DAT trake / miniDisc
WAV / MP3 / FLAC / WMA
 
restauracija zvuka
osnovna restauracija
kompletna restauracija
 
audio for video
snimanje off-a
 
 
 
 
 
 
 
 

restauracija zvuka

Restauracija zvuka je proces uklanjanja šumova, krckanja, pucketanja, šuma trake, itd., kao i obrada zvuka, odnosno snimka u cilju prilagođavanja njegovih dinamičkih i tonalnih karakteristika za digitalni zapis na CD ili na/u neki drugi digitalni format.

Kod starih i/ili oštećenih snimaka i/ili medija kao što su muzičke kasete, gramofonske ploče, magnetofonske trake, itd., uz primenu restauracije zvuka moguće je povratiti iznenađujuće veliki procenat originalnog kvaliteta snimka.

U zavisnosti od stanja materijala-snimka i medija (kasete, ploče, itd.) restauracija zvuka može biti jednostavna, ali i izuzetno kompleksna, pa smo ovu uslugu podelili na:

- osnovnu restauraciju zvuka za snimke-medije u "relativno" dobrom stanju

- kompletnu restauraciju zvuka za snimke-medije u "izuzetno" lošem stanju

Važno: Odmah napravite digitalni back-up (sigurnosnu kopiju) digtalne kopije koju vam isporučimo, jer je digitalna tehnologija još uvek "relativno" nepouzdana.

Posle završene restauracije zvuka nemojte bacati svoje originalne analogne snimke, bilo da su na pločama, kasetama ili magnetofonskim trakama.
Ako je ikako moguće odložite ih, odnosno uskladištite pravilno (daleko od prašine, toplote, vlage, dima, magnetnih polja, svetlosti) tako da ako se desi da odjednom "izgubite" sve digitalne kopije, i dalje imate analogni original iz koga se može uz pomoć restauracije zvuka ponovo napraviti digitalna kopija.

više detalja o restauraciji zvuka pogledajte ovde


presnimavanje © 2010 - 2012