audio - presnimavanje
audio editing
audio kasete
gramofonske ploče
magnetofonske trake
DAT trake / miniDisc
WAV / MP3 / FLAC / WMA
 
restauracija zvuka
osnovna restauracija
kompletna restauracija
 
audio for video
snimanje off-a
 
 
 
 
 
 
 
 

presnimavanje sa magnetofonskih traka

Presnimavanje, odnosno transfer sa magnetofonske trake pored kvaliteta snimka na traci zavisi u velikoj meri i od stanja/podešenosti magnetofona sa koga se reprodukuje zapis. Najbolji rezultati se postižu kada se traka reprodukuje na istom magnetofonu na kojem je i snimljena.

U cilju najkvalitetnijeg mogućeg transfera snimaka sa vaših traka u digtialni oblik, predlažemo da se inicijalni transfer obavi kod vas, odnosno sa vašeg magnetofona. Neko od naših inžinjera zvuka će doneti odgovarajuću opremu (laptop komjuter, analogno-digitalni konvertori, itd.) i izvršiti odgovarajući transfer uz minimalnu uzurpaciju vašeg vremena i prostora. Kasnija obrada snimaka, odnosno priprema za digitalni zapis kao i produkcija same digitalne kopije obavalja se u našem studiju.

Cena za standradni transfer odnosno presnimavanje, bez ikakve intervencije sa naše strane u smislu poboljšanja kvaliteta snimka je 30 dinara po minutu presnimljenog materijala.

Ukoliko se pored presnimavanja radi i restauracija zvuka cene su sledeće:
- osnovna restauracija zvuka - 45 dinara po minutu presnimljenog i obrađenog materijala
- kompletna restauracija zvuka - 60 dinara po minutu presnimljenog i obrađenog materijala

U cene je uračunat prazan CD sa kutijom. Redosled pesama na disku je isti kao i na originalnoj traci.Pri presnimavanju većih količina magnetofonskih traka odobravamo popust od 5 do 15%.

Za specifične zahteve u pogledu obrade snimka u smislu re-editinga, remixa, remasteringa i slično, molimo vas da nas kontaktirate radi detaljnog dogovora.

više detalja o presnimavanju sa magnetofonskih traka pogledajte ovde

pogledajte opšte uslove presnimavanja


presnimavanje © 2010 - 2012