audio - presnimavanje
audio editing
audio kasete
gramofonske ploče
magnetofonske trake
DAT trake / miniDisc
WAV / MP3 / FLAC / WMA
 
restauracija zvuka
osnovna restauracija
kompletna restauracija
 
audio for video
snimanje off-a
 
 
 
 
 
 
 
 


Pružamo usluge presnimavanja odnosno transfera audio/video materijala sa vaših starih ploča/traka/kaseta na neki od savremenih digitalnih formata/medija.


Pored presnimavanja audio/video materijala sa starih ploča/traka/kaseta nudimo i usluge restauracije zvuka, audio editinga, video montaže, kao i kreiranje-snimanje zvučne podloge za vaš video materijal.


Bez obzira na stanje vaših straih ploča/traka/kaseta, uz pomoć savremene tehnologije i našeg dugogdišnjeg iskustva u obradi/restauraciji starih snimaka moguće je povratiti iznenađujuće veliki procenat originalnog kvaliteta snimka.


Većina naših usluga mogu se podeliti u dve grupe:

- najobičnije presnimavanje, odnosno transfer sa nekog od analognih formata/medija na neki digitalni format/medij bez ikakve intervencije sa naše strane

- napredno presnimavanje gde pri transferu materijala možemo primenti restauraciju zvuka, video montažu, editovanje i kompiliranje, itd., u cilju poboljšanja kvaliteta zvuka i slike, ili ispunjavanja specifičnih zahteva klijenta


Ukoliko niste u mogućnosti da nam dostavite materijal na obradu, moguće je preuzimanje, odnosno isporuka materijala u našoj organizaciji, za klijente na teritoriji Beograda ili putem neke od kurirskih službi za klijente van Beograda.


presnimavanje © 2010 - 2012