audio - presnimavanje
audio editing
audio kasete
gramofonske ploče
magnetofonske trake
DAT trake / miniDisc
WAV / MP3 / FLAC / WMA
 
restauracija zvuka
osnovna restauracija
kompletna restauracija
 
audio for video
snimanje off-a
 
 
 
 
 
 
 
 

presnimavanje sa gramofonskih ploča

Presnimavanje, odnosno transfer materijala sa gramofonskih ploča u neki digitalni format je relativno jednostavan proces ukoliko su ploče dobro očuvane, odnosno ne preskaču, ne pucketaju, ne krckaju, itd.

Ukoliko to nije slučaj potrebno je uraditi osnovnu restauraciju zvuka, radi poboljšanja kvaliteta zvuka, odnosno uklanjanja puckanja, krckanja, itd.
Ako su ploče u izrazito lošem stanju ili u slučaju kada klijent zahteva maksimalni kvalitet obrađenog snimka predlažemo kompletnu restauraciju zvuka.

Cene za direktan transfer odnosno presnimavanje, bez ikakve intervencije sa naše strane u smislu poboljšanja kvaliteta zvuka su sledće:

- LP, odnosno velika ploča - 800 dinara
- 2LP, odnosno dupla (dvostruka) velika ploča - 1500 dinara
- 7" singl, odnosno mala ploča - 300 dinara
- dvostruki 7" singl, odnosno dvostruka mala ploča - 500 dinara
- maxi singl, odnosno velika ploča na 45 - 400 dinara
- dupli maxi singl, odnosno dvostruka velika ploča na 45 - 650 dinara

Ukoliko se pored presnimavanja radi i restauracija zvuka cene su sledeće:
- za osnovnu restauraciju zvuka gore navedene cene se uvećavaju 50%
- za kompletnu restauraciju zvuka gore navedene cene se uvećavaju 100%

U cene je uračunat prazan CD sa kutijom. Redosled pesama na disku je isti kao i na ploči.

Cene su iste i za razne jezičke kurseve (engleski, francuski, itd.). Redosled lekcija je identičan kao i na originalnim pločama, a razdvajanje se vrši po lekcijama i vežbanjima, odnosno svaka lekcija tj. vežbanje postaju jedna pesma-traka na kompakt disku.

Pri presnimavanju većih količina gramofonskih ploča odobravamo popust od 5 do 15%.

više detalja o presnimavanju sa gramofonskih ploča pogledajte ovde

pogledajte opšte uslove presnimavanja


presnimavanje © 2010 - 2012