audio - presnimavanje
audio editing
audio kasete
gramofonske ploče
magnetofonske trake
DAT trake / miniDisc
WAV / MP3 / FLAC / WMA
 
restauracija zvuka
osnovna restauracija
kompletna restauracija
 
audio for video
snimanje off-a
 
 
 
 
 
 
 
 

presnimavanje sa DAT traka i miniDisc-ova

Presnimavanje, odnosno transfer materijala sa DAT traka i miniDisc-ova u neki drugi digitalni format je relativno jednostavan proces, pošto materijal ostaje u digitalnom domenu, odnosno nema konverzije analogno u digitalno.

Cena za standradni transfer odnosno presnimavanje, bez ikakve intervencije sa naše strane u smislu editinga i/ili poboljšanja kvaliteta snimka, je 30 dinara po minutu presnimljenog materijala.

U cenu je uračunat prazan CD sa kutijom. Redosled pesama na disku je isti kao i na DAT traci, odnosno miniDisc-u.

Pri presnimavanju većih količina DAT traka/miniDisc-ova odobravamo popust od 5 do 15%.

Za specifične zahteve u pogledu obrade snimka u smislu re-editinga, remixa, remasteringa i slično, molimo vas da nas kontaktirate radi detaljnog dogovora.

Sve nabrojane intervencije se obavljaju kompletno u digitalnom domenu, odnosno materijal se sa DAT traka/miniDisc-ova prebaci u kompjuter gde se pomoću odogovarajućih programa obavi kompletna obrada, editing, itd., a zatim se materijal snima na neki od digitalnih audio formata prema zahtevu klijenta.

više detalja o presnimavanju sa DAT traka pogledajte ovde

pogledajte opšte uslove presnimavanja


presnimavanje © 2010 - 2012