audio - presnimavanje
audio editing
audio kasete
gramofonske ploče
magnetofonske trake
DAT trake / miniDisc
WAV / MP3 / FLAC / WMA
 
restauracija zvuka
osnovna restauracija
kompletna restauracija
 
audio for video
snimanje off-a
 
 
 
 
 
 
 
 

cenovnik usluga, važi do 30.06.2011.

za usluge ili vaše specifične zahteve/ideje za koje cene nisu navedene, kontaktirajte nas

Audio - presnimavanje
direktno presnimavanje bez poboljšanja zvuka
presnimavanje sa osnovnom restauracijom zvuka
presnimavanje sa kompletnom restauracijom zvuka
Napomena

zvuk je isti kao na originalu

zvuk poboljšan u odnosnu na original

zvuk maksimalno poboljšan u odnosnu na original

audio kasete
(bilo koje trajanje)

15 dinara/minut
25 dinara/minut
50 dinara/minut
LP - velika ploča
800 dinara
1200 dinara
1600 dinara
2LP - dvostruka velika ploča
1500 dinara
2250 dinara
3000 dinara
7" singl - mala ploča
300 dinara
450 dinara
600 dinara
2x7" singl - dvostruka mala ploča
500 dinara
750 dinara
1000 dinara
Maxi singl - velika ploča na 45
400 dinara
600 dinara
800 dinara
2xMaxi singl - dvostruka velika ploča na 45
650 dinara
950 dinara
1300 dinara
magnetofonske trake
(bilo koje trajanje)
30 dinara/minut
45 dinara/minut
60 dinara/minut
DAT trake / miniDisc
(bilo koje trajanje)
30 dinara/minut
po dogovoru
po dogovoru
WAV/ MP3/ Flac/ WMA
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru

U sve cene je uračunat prazan CD-R/DVD-R sa kutijom. Na jedan CD-R staje 80 minuta materijala.
Redosled pesama na disku je isti kao i na ploči/kaseti/traci.

Cene su iste i za razne jezičke kurseve (engleski, francuski, itd.). Redosled lekcija je identičan kao i na originalnim kasetama/pločama, a razdvajanje se vrši po lekcijama i vežbanjima, odnosno svaka lekcija tj. vežbanje postaju jedna pesma-traka na kompakt disku.

 

Video - presnimavanje
video kasete
Napomena
VHS ~ VHS-C
S-VHS ~ S-VHS-C
Video 8 ~ Hi 8
Digital 8 ~ mini DV
direktno presnimavanje; transfer materijala bez bilo kakve intervencije sa naše strane
350 dinara/sat presnimljenog materijala
video je isti kao i na vašoj kaseti
presnimavanje uz kombinovanje (kompiliranje) video materijala sa više različitih video kaseta
450 dinara/sat presnimljenog i kombinovanog materijala
morate dostaviti listu odnosno redosled kako da poređamo materijal na finalnom DVD-u
presnimavanje uz video montažu; ovde se podrazumeva “osnovna” video montaža (uobičajene tranzicije, klasični efekti, osnovno titlovanje) kao i čišćenje (izbacivanje) grešaka nastalih pri snimanju
600 dinara/sat presnimljenog i izmontiranog materijala
vaši snimci (filmovi) će biti ugodniji za gledanje, a istovremeno će izgledati ozbiljnije

U sve cene je uračunat prazan DVD-R sa kutijom. Na jedan DVD staje 2 sata materijala u maksimalnom kvalitetu.

Svaki snimljeni
DVD sadrži odovarajući broj menija, pod-menija i "chapter-a", tj. celina, određenih prema sadržaju, radi lakše navigacije kroz materijal na DVD-u.

pogledajte opšte uslove presnimavanja


presnimavanje © 2010 - 2012