audio - presnimavanje
audio editing
audio kasete
gramofonske ploče
magnetofonske trake
DAT trake / miniDisc
WAV / MP3 / FLAC / WMA
 
restauracija zvuka
osnovna restauracija
kompletna restauracija
 
audio for video
snimanje off-a
 
 
 
 
 
 
 
 

audio presnimavanje

Pružamo usluge audio presnimavanja između većine audio formata koji su danas u upotrebi. Analognih i digitalnih, gramofonske ploče, audio kasete, magnetofonske trake, DAT, miniDisc, mp3, CD, .....

Najčešće je to presnimavanje sa analognih (ploče, kasete) formata u digitalne (CD, mp3), uz adekvatnu restauraciju zvuka, pre snimanja na neki od digitalnih formata.

Detaljna objašnjenja svakog od različitih tipova presnimavanja, odnosno transfera možete pronaći ako pratite linkove u gornjem delu menija sa leve strane.

Za specifične zahteve, kao na primer, presnimavanje sa kasete na kasetu, ili snimanje zvuka sa video kasete na CD, i slično, molimo vas da nas kontaktirate radi dogovora.

pogledajte opšte uslove presnimavanja


audio editing

Manipulacija audio fajlovima/snimcima, tj. njihovim trajanjem i zvukom u smislu skraćivanja, sređivanja fade out/in-a, ekvilizacije, promene gain-a, itd., se može jednostavno nazvati audio editing ili audio editovanje.

Audio editing se obavlja kompletno u kompjuteru u okviru odgovarajućih muzičkih programa. Ako je u pitanju analogni materijal, on se prethodno prebaci u kompjuter, odnosno digitalizuje.

Pružamo kompletnu uslugu audio editinga. Molimo vas da nas kontaktirate u vezi konkretnih zahteva za audio editingom.

Cena se formira za svaki projekat posebno i zavisi od obima posla i kompleksnosti projekta.presnimavanje © 2010 - 2012