audio - presnimavanje
audio editing
audio kasete
gramofonske ploče
magnetofonske trake
DAT trake / miniDisc
WAV / MP3 / FLAC / WMA
 
restauracija zvuka
osnovna restauracija
kompletna restauracija
 
audio for video
snimanje off-a
 
 
 
 
 
 
 
 

presnimavanje sa audio kaseta

Presnimavanje, odnosno transfer materijala sa audio kaseta u neki digitalni format je relativno jednostavan proces ukoliko je zvuk, odnosno snimak na kaseti zadovaljavajućeg kvaliteta.

Ukoliko to nije slučaj potrebno je uraditi osnovnu restauraciju zvuka, radi poboljšanja kvaliteta zvuka.

Ako je snimak na kaseti izrazito lošeg kvaliteta ili u slučaju kada klijent zahteva maksimalni kvalitet obrađenog snimka predlažemo kompletnu restauraciju zvuka.

Cena za standradni transfer odnosno presnimavanje, bez ikakve intervencije sa naše strane u smislu poboljšanja kvaliteta zvuka je 15 dinara po minutu presnimljenog materijala.

Ukoliko se pored presnimavanja radi i restauracija zvuka cene su sledeće:
- osnovna restauracija zvuka - 25 dinara po minutu presnimljenog i obrađenog materijala
- kompletna restauracija zvuka - 50 dinara po minutu presnimljenog i obrađenog materijala

U cenu je uračunat prazan CD sa kutijom. Redosled pesama na disku je isti kao i na kaseti.

Cena je ista i za razne jezičke kurseve (engleski, francuski, itd.). Redosled lekcija je identičan kao i na originalnoj kaseti-kursu, a razdvajanje se vrši po lekcijama i vežbanjima, odnosno svaka lekcija tj. vežbanje postaju jedna pesma-traka na kompakt disku.

Pri presnimavanju većih količina audio kaseta odobravamo popust od 5 do 15%.

pogledajte primer obračuna presnimavanja sa kaseta

više detalja o presnimavanju sa kaseta pogledajte ovde

pogledajte opšte uslove presnimavanja


presnimavanje © 2010 - 2012